Totaal dividend boekjaar 2018: € 4,800*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 4,800
datum aankondiging
apr 24, 2019
datum ex-dividend
apr 25, 2019
datum betaling

Totaal dividend boekjaar 2017: € 4,500

Slot-dividend

bedrag
€ 4,500
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

Totaal dividend boekjaar 2016: € 4,250

Slot-dividend

bedrag
€ 4,250
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

Totaal dividend boekjaar 2015: € 4,000

Slot-dividend

bedrag
€ 4,000
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

Totaal dividend boekjaar 2014: € 3,400

Slot-dividend

bedrag
€ 3,400
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

Dividend historie

financiële events

Bedrijfsinformatie

WDP is een toonaangevende gespecialiseerde vastgoedspeler die zich toespitst op de investering in en de verhuring op lange termijn van kwalitatief en duurzaam logistiek vastgoed. Daarnaast realiseert WDP ook projecten voor eigen rekening en dit op vraag en maat van de gebruiker, waarbij de hoogste industriestandaarden worden toegepast.

Dividendbeleid

Het uitkeringsbeleid wordt door de Raad van Bestuur van de zaakvoerder van WDP bepaald en na het einde van elk boekjaar voorgesteld aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

De zaakvoerder van WDP heeft de mogelijkheid te beslissen dat het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend. Een keuzedividend is een vorm van uitkering van het dividend, waarbij de aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen). De aandeelhouder heeft met andere woorden de keuze om het dividend in cash of in aandelen te ontvangen. De dividendvordering die gekoppeld is aan een welbepaald aantal bestaande aandelen, geeft alsdan recht op één nieuw aandeel, tegen een uitgifteprijs per aandeel die desgevallend een korting t.o.v. de beurskoers (al dan niet een gemiddelde beurskoers over een bepaalde periode) kan inhouden. De zaakvoerder van WDP zal telkens opnieuw de afweging maken of zij het dividend zal uitkeren onder de vorm van een keuzedividend en indien zij daartoe overgaat, hiervan de modaliteiten vastleggen.