Website is not updated since a while!

Totaal dividend boekjaar 2020: € 0,500*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
?
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling
Helaas hebben we deze informatie nog niet beschikbaar in het Nederlands. Nu wordt de Engelse versie getoond.

Source: Q3 2020 report

Proximus reiterates its intention to return over the result of 2020, 2021 and 2022 an annual gross dividend of EUR 1.2 per share, to be considered as a floor.

Interim-dividend

bedrag
€ 0,500
datum aankondiging
okt 28, 2020
datum ex-dividend
dec 9, 2020
datum betaling
dec 11, 2020
Helaas hebben we deze informatie nog niet beschikbaar in het Nederlands. Nu wordt de Engelse versie getoond.

On 28 October 2020 the Proximus Board of Directors approved to return to the shareholders a gross interim dividend of EUR 0.50 per share.
Coupon 31:


Gross interim dividend: EUR 0.50/share
Net dividend (30% withholding tax assumed): EUR 0.35/share

• Ex-coupon date: 9 December 2020
• Record date: 10 December 2020
• Payment date: 11 December 2020

Totaal dividend boekjaar 2019: € 1,500*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 1,000
datum aankondiging
apr 15, 2020
datum ex-dividend
apr 22, 2020
datum betaling
apr 24, 2020
Helaas hebben we deze informatie nog niet beschikbaar in het Nederlands. Nu wordt de Engelse versie getoond.

Source: Report Q4 2019

On 20 February 2020, the Board of Directors approved to propose to the Annual General Shareholder meeting of 15 April 2020 to return over the result of 2019 a gross dividend of EUR 1.50 per share, of which
EUR 0.50 interim dividend per share was paid in December 2019.
After approval by the Annual Shareholder Meeting, the normal dividend of EUR 1.00 per share will be paid on 24 April 2020, with record date on 23 April 2020 and ex-dividend date on 22 April 2020.
This brings the total declared dividend over the result of 2019 to EUR 486 million.

Interim-dividend

voorgesteld bedrag
€ 0,500
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling
dec 6, 2019
Helaas hebben we deze informatie nog niet beschikbaar in het Nederlands. Nu wordt de Engelse versie getoond.

Coupon no. 29

Totaal dividend boekjaar 2018: € 1,500*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 1,000
datum aankondiging
apr 17, 2019
datum ex-dividend
apr 24, 2019
datum betaling
apr 26, 2019
Helaas hebben we deze informatie nog niet beschikbaar in het Nederlands. Nu wordt de Engelse versie getoond.

The Board of Directors approved to propose to the Annual General Shareholder meeting of 17 April 2019 to return over the result of 2018 a gross dividend of EUR 1.50 per share, of which EUR 0.50 per share was paid in
December 2018.

- ex-coupon date: 24 April 2019
- record date: 25 April 2019
- payment date: 26 April 2019

Interim-dividend

voorgesteld bedrag
€ 0,500
datum aankondiging
datum ex-dividend
dec 5, 2018
datum betaling
dec 7, 2018

Totaal dividend boekjaar 2017: € 1,500

Interim-dividend

bedrag
€ 0,500
datum aankondiging
datum ex-dividend
dec 6, 2017
datum betaling
dec 8, 2017

0,50 EUREuro per aandeel

ex-datum: 6-12-2017 december 6 2017

betaaldatum: 8-12-2017december 8 2017

Type: Halfjaarlijks

Slot-dividend

bedrag
€ 1,000
datum aankondiging
apr 18, 2018
datum ex-dividend
apr 25, 2018
datum betaling
apr 27, 2018
Helaas hebben we deze informatie nog niet beschikbaar in het Nederlands. Nu wordt de Engelse versie getoond.

The Board of Directors approved to propose to the Annual General Shareholder meeting of 18 April 2018 to return over the result of 2017 a gross dividend of EUR 1.50 per share, of which EUR 0.50 per share was paid in December 2017.

- ex-coupon date: 25 April 2018
- record date: 26 April 2018
- payment date: 27 April 2018

Totaal dividend boekjaar 2016: € 1,500*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 1,000
datum aankondiging
apr 19, 2017
datum ex-dividend
apr 26, 2017
datum betaling
apr 28, 2017
Helaas hebben we deze informatie nog niet beschikbaar in het Nederlands. Nu wordt de Engelse versie getoond.

The Board of Directors approved to propose to the Annual General Shareholder meeting of 19 April 2017 to return over the result of 2016 a gross dividend of EUR 1.50 per share, of which EUR 0.50 per share was paid in December 2016.

Halfjaarlijks dividend

bedrag
€ 0,500
datum aankondiging
datum ex-dividend
dec 7, 2016
datum betaling
dec 9, 2016

Dividend historie

financiële events

Bedrijfsinformatie

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

Proximus is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf met activiteiten in België en op de internationale markten, dat diensten verstrekt aan consumenten, bedrijven en de publieke sector.

Via onze merken Proximus en Scarlet zijn wij de voornaamste Belgische leverancier van telefonie-, internet-, televisie- en netwerkgebaseerde ICT-diensten. Onze geavanceerde geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken verlenen klanten overal en altijd toegang tot digitale diensten en data, en tot een brede waaier aan multimediacontent. We investeren in toekomstgerichte netwerken en innovatieve oplossingen en leggen zo de grondslagen voor duurzame groei.

We plaatsen de klant centraal bij alles wat we doen. Het is ons doel hem de beste klantenervaring te bieden. Het klantentraject moet zo eenvoudig mogelijk zijn, met toegankelijke en gebruiksvriendelijke oplossingen.

We dragen bij tot de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van de maatschappij waarin we actief zijn.

Dividendbeleid

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

Beleid inzake de winstuitkering van Proximus zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 25 februari 2010:

Proximus verbindt zich ertoe een aantrekkelijk beleid van winstuitkering te voeren waarbij, in principe, het grootste deel van haar jaarlijkse vrije kasstroom wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

Het terugvloeien van de vrije kasstroom, hetzij via dividenden, hetzij via aandeleninkopen, zal jaarlijks worden herzien om strategische financiële flexibiliteit te behouden met het oog op toekomstige organische groei of groei via selectieve M&A's, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat eveneens de bevestiging van de geschikte niveaus van de uitkeerbare reserves.

Het beleid inzake de winstuitkering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de business en de markt en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico's of gebeurtenissen waarover het bedrijf geen controle heeft.

Op 26 februari 2015 bevestigde de Raad van Bestuur zijn voornemen om een stabiel totaal brutodividend van 1,50 EUR per aandeel over de resultaten van 2015 en 2016 uit te keren, op voorwaarde dat de financiële prestaties van Proximus in de lijn van haar verwachtingen liggen.