Website is not updated since a while!

Totaal dividend boekjaar 2020: € 1,500

Interim-dividend

bedrag
€ 1,500
datum aankondiging
nov 4, 2020
datum ex-dividend
jan 14, 2021
datum betaling
jan 18, 2021
Helaas hebben we deze informatie nog niet beschikbaar in het Nederlands. Nu wordt de Engelse versie getoond.

The Board of Directors approved an interim dividend for the 2020 fiscal year of €1.50 gross per share, stable vs 2019. Solvay will proceed with the payment of the interim dividend in 2021 according to the below timetable.

Totaal dividend boekjaar 2019: € 3,750*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 2,250
datum aankondiging
mei 12, 2020
datum ex-dividend
mei 18, 2020
datum betaling
mei 20, 2020

Interim-dividend

voorgesteld bedrag
€ 1,500
datum aankondiging
nov 6, 2019
datum ex-dividend
jan 16, 202
datum betaling
jan 20, 2020

Totaal dividend boekjaar 2018: € 3,750*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 2,310
datum aankondiging
mei 14, 2019
datum ex-dividend
mei 21, 2019
datum betaling
mei 23, 2019

Het totaaldividend is aanbevolen op € 3,75 bruto per aandeel. Dit leidt tot een finaal dividend van € 2,31 bruto, uit te betalen op 23 mei 2019, volgend op de betaling van het interimdividend van € 1.44 bruto in januari.

Interim-dividend

voorgesteld bedrag
€ 1,440
datum aankondiging
datum ex-dividend
jan 15, 2019
datum betaling
jan 17, 2019

Totaal dividend boekjaar 2017: € 3,600*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 2,220
datum aankondiging
mei 8, 2018
datum ex-dividend
mei 21, 2018
datum betaling
mei 23, 2018

De dividendaanbeveling voor 2017 is € 3,60 bruto per aandeel, 4,3% meer dan in 2016. Onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders zal het saldo van € 2,22, na aftrek van het interimdividend van € 1,38 uitgekeerd in januari, op 23 mei 2018 aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Interim-dividend

bedrag
€ 1,380
datum aankondiging
nov 7, 2017
datum ex-dividend
jan 16, 2018
datum betaling
jan 18, 2018

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur op 7 November 2017, zal Solvay nv een interim dividend van € 1.38 bruto per aandeel uitkeren aan haar aandeelhouders, in overeenstemming met het onderstaand tijdschema.

Totaal dividend boekjaar 2016: € 3,450*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 2,130
datum aankondiging
mei 9, 2017
datum ex-dividend
mei 12, 2017
datum betaling
mei 16, 2017

Het voorgestelde dividend voor het jaar bedraagt €3,45 bruto per aandeel, een stijging van 4,5%. Behoudens goedkeuring door de aandeelhouders zal het saldo van €2,13 bruto per aandeel op 16 mei 2017 worden uitbetaald. Dit is na aftrek van het interimdividend van €1,32 dat is uitbetaald in januari.

Interim-dividend

bedrag
€ 1,320
datum aankondiging
datum ex-dividend
jan 16, 2017
datum betaling
jan 18, 2017

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur op 7 november 2016 zal Solvay nv een interimdividend uitkeren aan haar aandeelhouders van € 1,32 bruto per aandeel.

Dividend historie

financiële events

Bedrijfsinformatie

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

Solvay is een onderneming die multi-gespecialiseerde chemicaliën produceert, waarmee het bedrijf belangrijke maatschappelijke vraagstukken wil helpen oplossen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten in eindmarkten over de hele wereld. De producten en oplossingen van Solvay worden gebruikt in vliegtuigen, auto’s, slimme en medische apparaten, accu’s, voor delfstof- en oliewinning en in vele andere toepassingen die de duurzaamheid bevorderen.

De lichtgewicht materialen zorgen voor schonere mobiliteit, waarbij de formuleringen voor een optimaal gebruik van de grondstoffen zorgen en de prestaties van de chemicaliën bijdragen aan een betere kwaliteit van lucht en water. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel en Parijs en het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel. In de Verenigde Staten worden zijn aandelen verhandeld via een level-1 ADR-programma.

Dividendbeleid

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

Het dividendbeleid van de Raad van Bestuur is erop gericht om, waar mogelijk, een dividendverhoging voor te stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en het dividend voor zover mogelijk nooit te verlagen. 


In de afgelopen 30 jaar is het dividend geleidelijk en regelmatig verhoogd en nog nooit verlaagd. Het jaarlijkse dividend wordt uitgekeerd in twee tranches: als een interimdividend en een slotdividend. Het interimdividend bedraagt meestal (afgerond) 40% van het uiteindelijke totale dividend dat over het voorgaande jaar is uitgekeerd. Het interimdividend wordt samen met de resultaten voor het 3ekwartaal bekendgemaakt en uitgekeerd in januari. Het voorgestelde slotdividend wordt bekendgemaakt in februari, samen met de Groep-resultaten voor het volledige boekjaar, en uitgekeerd in mei na goedkeuring bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.