Totaal dividend boekjaar 2018: € 5,200*

Speciaal dividend

voorgesteld bedrag
€ 5,200
datum aankondiging
sep 26, 2018
datum ex-dividend
okt 1, 2018
datum betaling
okt 4, 2018

Bron: Resultaten voor het eerste halfjaar 2018

Telenet kondigt vandaag aan dat de raad van bestuur voorstelt om over te gaan tot de uitbetaling van een buitengewoon dividend van €600,0 miljoen, wat overeenstemt met ongeveer €5,2 (bruto) per aandeel. Deze beslissing is conform het voornemen dat de raad van bestuur eerder bekendmaakte om terug te komen op bijkomende vormen van aandeelhoudersvergoeding in de tweede helft van het jaar . Telenet zal een aandeelhoudersvergadering (“AV”) bijeenroepen, die volgens de huidige planning zal worden gehouden op 26 september 2018. De datum van effectieve uitbetaling wordt momenteel gepland, onder voorbehoud van goedkeuring door de AV, op 4 oktober 2018, met de voorgenomen ex-coupon datum op 1 oktober 2018 en de registratiedatum op 3 oktober 2018.

Totaal dividend boekjaar 2017: € 0,000*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 0,000
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

De raad van bestuur heeft verschillende vormen van aandeelhoudersvergoeding besproken in het licht van de jaarresultaten van de Vennootschap, haar balans en haar hefboomratio. Met uitzondering van het Aandeleninkoopprogramma 2018 heeft de raad van bestuur voorlopig geen enkele andere vorm van aandeelhoudersvergoeding goedgekeurd.
De raad van bestuur zal in de loop van het jaar mogelijke vormen van aandeelhoudersvergoeding overwegen. Tot op heden heeft de raad van bestuur een aandeleninkoopprogramma tot maximaal €75,0 miljoen (het "Aandeleninkoopprogramm 2018") goedgekeurd, met ingang vanaf 13 februari 2018.

Totaal dividend boekjaar 2016: € 0,000

Anders

bedrag
€ 0,000
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

Op 10 februari 2016 maakte Telenet Group Holding NV ("Telenet" of "de Vennootschap") bekend dat het op 15 februari 2016 start met een aandeleninkoopprogramma (het "Aandeleninkoopprogramma 2016"). Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 1.100.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van € 50,0 miljoen, binnen een periode van zes (6) maanden. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 30 april 2014. Alle ingekochte aandelen zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen.

Totaal dividend boekjaar 2015: € 0,000

Slot-dividend

bedrag
€ 0,000
datum aankondiging
datum ex-dividend
datum betaling

Op 12 februari 2015 maakte Telenet bekend dat het op 12 februari 2015 start met een aandeleninkoopprogramma (het "Aandelen Inkoopprogramma 2015 "). Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 1.100.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €50,0 miljoen, binnen een periode van zes (6) maanden. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 30 april 2014. Dit Aandeleninkoopprogramma 2015 vervangt elk uitstaand vroeger programma. Alle ingekochte aandelen zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen.

Totaal dividend boekjaar 2014: € 0,000*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
?
datum aankondiging
apr 29, 2015
datum ex-dividend
datum betaling

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2009 heeft de raad van bestuur het recht verleend om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, tot maximaal 20% van het totaal uitstaande aandelen, tot 28 mei 2014.

Op 13 februari 2014 maakte Telenet bekend dat het op 13 februari 2014 start met een aandeleninkoopprogramma (het "Aandelen Inkoopprogramma 2014 "). Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 1.100.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van € 50,0 miljoen, binnen een periode van drie (3) maanden. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 28 mei 2009. Dit Aandelen Inkoopprogramma 2014 vervangt elk uitstaand vroeger programma.

Dividend historie

financiële events

Bedrijfsinformatie

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

Als toonaangevende aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet steeds op zoek naar de ideale beleving in de digitale wereld voor al zijn residentiële en zijn business klanten. Steeds met hetzelfde doel voor ogen: werken en leven eenvoudiger en plezieriger maken.

Om die doelstelling te realiseren, engageren we onszelf om tegen 2020 de toonaangevende speler te worden in geconvergeerde geconnecteerde entertainment en B2B-diensten in België.

Bij Telenet streven we naar duurzame groei, met de perfecte balans tussen operationele uitmuntendheid en sociale verantwoordelijkheid. We houden daarbij steeds rekening met de sociale, economische en ecologische aspecten van onze bedrijfsvoering. Samen met onze medewerkers en onze partners willen we een positieve bijdrage leveren aan de Belgische digitale economie en bouwen aan een digitale samenleving die voor iedereen toegankelijk is.

Dividendbeleid

Bron: jaarverslag 2017

De raad van bestuur heeft beslist het kader voor de hefboomratio van de Vennootschap, met een bereik van 3,5x-4,5x voor de verhouding tussen de totale nettoschuld en de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA, te herdefiniëren. In de toekomst zal het nieuwe kader voor de hefboomratio gebaseerd zijn op de netto totale hefboomratio, in plaats van op de huidige netto convenant hefboomratio. Met een netto totale hefboomratio van 3,9x op 31 december 2017 blijft het bedrijf in het midden van het bereik.

In het licht van de sterke presentaties van de Vennootschap in het kader van haar vooruitzichten voor de 'rebased' Adjusted EBITDA-groei over de periode 2015-2018 erkent de raad van bestuur de potentiële afname van de hefboomratio van de Vennootschap. De raad van bestuur heeft verschillende vormen van aandeelhoudersvergoeding besproken in het licht van de jaarresultaten van de Vennootschap, haar balans en haar hefboomratio. Met uitzondering van het Aandeleninkoopprogramma 2018 heeft de raad van bestuur voorlopig geen enkele andere vorm van aandeelhoudersvergoeding goedgekeurd. De raad van bestuur zal in de loop van het jaar mogelijke vormen van aandeelhoudersvergoeding overwegen, zoals hierboven toegelicht.

Tot op heden heeft de raad van bestuur een aandeleninkoopprogramma tot maximaal €75,0 miljoen (het "Aandeleninkoopprogramm 2018") goedgekeurd, met ingang vanaf 13 februari 2018. In het kader van dit programma kan Telenet tot 31 december 2018 eigen aandelen inkopen tot een maximum van 1, 1 miljoen aandelen voor een maximaal bedrag van €75,0 miljoen. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden overeenkomstig de voorwaarden die werden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op 30 april 2014 en zullen gebruikt worden om de uitstaande verplichtingen van de Vennootschap in het kader van haar aandelenoptieplannen in te dekken.