Totaal dividend boekjaar 2018: € 1,220*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 1,220
datum aankondiging
sep 26, 2018
datum ex-dividend
datum betaling

De Raad van Bestuur stelt een brutodividend van EUR 1,22 per aandeel voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 september 2018.
Vorig boekjaar bedroeg dit EUR 1,18 per aandeel. Het dividend werd niet verwerkt in de geconsolideerde financiële verslaggeving van het boekjaar 2017/18.

Totaal dividend boekjaar 2017: € 1,180

Slot-dividend

bedrag
€ 1,180
datum aankondiging
sep 27, 2017
datum ex-dividend
sep 29, 2017
datum betaling
okt 3, 2017

Dividend (coupon 7)

Totaal dividend boekjaar 2016: € 1,120

Slot-dividend

bedrag
€ 1,120
datum aankondiging
sep 28, 2016
datum ex-dividend
sep 30, 2016
datum betaling
okt 4, 2016

Coupon nr. 6

Totaal dividend boekjaar 2015: € 1,000

Slot-dividend

bedrag
€ 1,000
datum aankondiging
sep 30, 2015
datum ex-dividend
datum betaling
okt 6, 2015

Op 19 juni 2015 werd een bruto dividend van EUR 146,9 miljoen of EUR 1,00 per aandeel voorgesteld door de Raad van Bestuur. Vorig boekjaar bedroeg dit EUR 155,8 miljoen of eveneens EUR 1,00 per aandeel. Het bruto dividend houdt rekening met de ingekochte eigen aandelen, indien van toepassing, tot en met 1 juni 2015 en het aantal aandelen gereserveerd in het kader van de uit te keren winstdeelneming in september 2015. Het dividend werd niet verwerkt in de verkorte geconsolideerde financiële verslaggeving van het boekjaar 2014/15.

Totaal dividend boekjaar 2014: € 1,000

Slot-dividend

bedrag
€ 1,000
datum aankondiging
sep 24, 2014
datum ex-dividend
sep 29, 2014
datum betaling
okt 2, 2014

De raad van bestuur heeft beslist een ongewijzigd bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel voor te stellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Dividend historie

financiële events

Bedrijfsinformatie

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

"Colruyt Group, dat zijn meer dan veertig merken voor particulieren en bedrijven. We zijn het meest bekend van onze detailhandel in voeding, maar we zijn ook actief in niet-voeding en brandstoffen, groothandel en foodservice."

Dividendbeleid

Bron: jaarverslag 2016/2017

De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur beslissen de uitkeerbare winst volledig of gedeeltelijk te gebruiken voor een vrije reserve of een overdracht naar het volgende boekjaar.

De Raad van Bestuur streeft ernaar het jaarlijks dividend per aandeel minstens te laten toenemen in verhouding met de toename van de groepswinst. Hoewel dit geen vaste regel is, wordt jaarlijks minimaal 1/3 van de economische groepswinst uitgekeerd onder de vorm van dividenden en tantièmes.

Volgens de statutaire bepalingen is ten minste 90% van de uitgekeerde winst (zonder de winstparticipatie van de werknemers) bestemd voor de aandeelhouders en ten hoogste 10% voor de bestuurders.