Totaal dividend boekjaar 2017: € 2,670*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 2,670
datum aankondiging
mei 3, 2018
datum ex-dividend
datum betaling
mei 14, 2018

De Raad zal aan de Gewone Algemene Vergadering van 3 mei 2018 voorstellen om de uitkering van een brutodividend van € 2,67 per aandeel(5) goed te keuren, tegenover een brutodividend van € 2,56 per aandeel(6) in 2017. Deze verhoging van het brutodividend sluit aan bij het dividendenbeleid toegepast sinds 1956 –het jaar van oprichting van huidige Sofina– om een gestaag hoger brutodividend voor te stellen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering wordt het dividend uitgekeerd op maandag 14 mei 2018.

Totaal dividend boekjaar 2016: € 2,557*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 2,557
datum aankondiging
mei 4, 2017
datum ex-dividend
datum betaling
mei 11, 2017

Aan de Gewone Algemene Vergadering van Sofina wordt de volgende bestemming van de winst van het boekjaar van € 365.392 duizend voorgesteld:

Nettodividend van €1,79: 61.308.000€
Roerende voorheffing op het dividend: 26.274.000€
Bestuurders: 1.839.000€
Overgedragen winst: 275.971.000€

Totaal: 365.392.000€

De bestemming van het resultaat omvat de uitkering aan 34.250.000 aandelen van een nettodividend van €1,79 per aandeel, ongewijzigd tegenover het voorgaande boekjaar. Het totale brutodividend bedraagt €87.582 duizend, met inbegrip van €26.274 duizend aan roerende voorheffing.

Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal met ingang van 11 mei 2017 aan elk aandeel, in ruil voor coupon nr. 19, een dividend van €1,79 netto na aftrek van de roerende voorheffing worden uitbetaald*


De betalingen worden in België uitgevoerd door Euroclear Belgium.

* De begunstigden bedoeld in art. 264 1°a van het WIB 92 en de buitenlandse pensioenfondsen en erkende pensioenspaarfondsen en de houders van een in aanmerking komende individuele spaarrekening zoals bedoeld in artikelen 106 § 2,115 §1 en §2 en 117 §2 van het KB/WIB. 92 kunnen het brutobedrag van coupon nr. 19 (zijnde €2,557143) uitbetaald krijgen op voorwaarde dat ze de vereiste coupons en attesten ten laatste op 18 mei 2017 voorleggen. Begunstigden van overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting kunnen een vermindering verkrijgen van de roerende voorheffing volgens de voorwaarden in de overeenkomst.

Totaal dividend boekjaar 2015: € 2,450*

Slot-dividend

voorgesteld bedrag
€ 2,450
datum aankondiging
mei 6, 2016
datum ex-dividend
datum betaling

Er zal aan de Algemene Vergadering voorgesteld worden om een bruto dividend van €2,45 per aandeel uit te keren, een stijging met 17 cent per aandeel. Het netto dividend stijgt met 8 cent per aandeel, een verhoging identiek met die van het dividend uitgekeerd in 2015, waarbij de vennootschap de verhoging van de roerende voorheffing voor zijn rekening neemt. Deze verhoging is in lijn met het beleid van Sofina sinds 1956, het jaar waarin de vennootschap in zijn huidige vorm tot stand kwam, om een geregeld stijgend dividend uit te keren

Dividend historie

financiële events

Bedrijfsinformatie

Bron: bedrijfswebsite, april 2018

Sofina investeert als minderheidspartner aan de zijde van referentieaandeelhouders die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering
Wij profileren ons als een ondersteunende partner die een gemeenschappelijk visie en horizon deelt met de belangrijkste aandeelhouder.

Sofina is een investeringsmaatschappij met een langetermijnperspectief voor al haar deelnemingen. Ons doel is waarde scheppen op de lange termijn. Met sommige van onze partners werken wij al decennia samen; zulk een geduld wordt vaak beloond met een bovenmaats rendement

We hebben bijgedragen aan vele succesverhalen met ondernemers en families in Europa, en hetzelfde geldt voor relaties opgebouwd met topklasse investeerders in de Verenigde Staten en meer recentelijk in Azië.

De scope van onze investeringen is wereldwijd, waarbij de risico’s dankzij de verregaande diversificatie van onze portefeuille beperkt worden. Wij reiken onze partners een uitgebreid netwerk van beslissingsmakers aan, net als decennia aan strategische, financiële en bestuurservaring. Wij worden aanzien als een pragmatische en positieve partner.

Dividendbeleid

Bron: jaarverslag 2017

Sinds 1956 –het jaar van oprichting van huidige Sofina– is het dividendbeleid om een gestaag hoger brutodividend voor te stellen