Website is not updated since a while!

Total dividend bookyear 2019: € 2.900

Final dividend

amount
€ 2.900
announcement date
May 7, 2020
ex-coupon date
payment date
May 18, 2020
Unfortunately we don't have this information in English yet. Currently the French version is displayed.

Coupon 22

Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2020 d’approuver la distribution d’un dividende brut de 2,90 EUR par action, comparé à un dividende brut de 2,79 EUR par action (5) en 2018. Cette  majoration du dividende brut est en ligne avec la politique de distribution appliquée depuis 1956 – année de la constitution de Sofina actuelle – de proposer un dividende annuel brut en augmentation régulière. Sous réserve de son approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire, le dividende sera payable le lundi 18 mai 2020.

Total dividend bookyear 2018: € 2.790

Final dividend

amount
€ 2.790
announcement date
May 2, 2019
ex-coupon date
May 9, 2019
payment date
May 13, 2019
Unfortunately we don't have this information in English yet. Currently the French version is displayed.

Coupon 21

Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2019 d’approuver la distribution d’un dividende brut de 2,79 EUR par action(2), comparé à un dividende brut de 2,67 EUR par action(3) en 2017. Cette majoration du dividende brut est en ligne avec la politique de distribution appliquée depuis 1956 – année de la constitution de la Sofina actuelle – de proposer un dividende annuel brut en augmentation régulière. Sous réserve de son approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire, le dividende sera payable le lundi 13 mai 2019.

Total dividend bookyear 2017: € 2.670*

Final dividend

proposed amount
€ 2.670
announcement date
May 3, 2018
ex-coupon date
payment date
May 14, 2018
Unfortunately we don't have this information in English yet. Currently the Dutch version is displayed.

De Raad zal aan de Gewone Algemene Vergadering van 3 mei 2018 voorstellen om de uitkering van een brutodividend van € 2,67 per aandeel(5) goed te keuren, tegenover een brutodividend van € 2,56 per aandeel(6) in 2017. Deze verhoging van het brutodividend sluit aan bij het dividendenbeleid toegepast sinds 1956 –het jaar van oprichting van huidige Sofina– om een gestaag hoger brutodividend voor te stellen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Gewone Algemene Vergadering wordt het dividend uitgekeerd op maandag 14 mei 2018.

Total dividend bookyear 2016: € 2.557*

Final dividend

proposed amount
€ 2.557
announcement date
May 4, 2017
ex-coupon date
payment date
May 11, 2017
Unfortunately we don't have this information in English yet. Currently the Dutch version is displayed.

Aan de Gewone Algemene Vergadering van Sofina wordt de volgende bestemming van de winst van het boekjaar van € 365.392 duizend voorgesteld:

Nettodividend van €1,79: 61.308.000€
Roerende voorheffing op het dividend: 26.274.000€
Bestuurders: 1.839.000€
Overgedragen winst: 275.971.000€

Totaal: 365.392.000€

De bestemming van het resultaat omvat de uitkering aan 34.250.000 aandelen van een nettodividend van €1,79 per aandeel, ongewijzigd tegenover het voorgaande boekjaar. Het totale brutodividend bedraagt €87.582 duizend, met inbegrip van €26.274 duizend aan roerende voorheffing.

Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal met ingang van 11 mei 2017 aan elk aandeel, in ruil voor coupon nr. 19, een dividend van €1,79 netto na aftrek van de roerende voorheffing worden uitbetaald*


De betalingen worden in België uitgevoerd door Euroclear Belgium.

* De begunstigden bedoeld in art. 264 1°a van het WIB 92 en de buitenlandse pensioenfondsen en erkende pensioenspaarfondsen en de houders van een in aanmerking komende individuele spaarrekening zoals bedoeld in artikelen 106 § 2,115 §1 en §2 en 117 §2 van het KB/WIB. 92 kunnen het brutobedrag van coupon nr. 19 (zijnde €2,557143) uitbetaald krijgen op voorwaarde dat ze de vereiste coupons en attesten ten laatste op 18 mei 2017 voorleggen. Begunstigden van overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting kunnen een vermindering verkrijgen van de roerende voorheffing volgens de voorwaarden in de overeenkomst.

Total dividend bookyear 2015: € 2.450*

Final dividend

proposed amount
€ 2.450
announcement date
May 6, 2016
ex-coupon date
payment date
Unfortunately we don't have this information in English yet. Currently the Dutch version is displayed.

Er zal aan de Algemene Vergadering voorgesteld worden om een bruto dividend van €2,45 per aandeel uit te keren, een stijging met 17 cent per aandeel. Het netto dividend stijgt met 8 cent per aandeel, een verhoging identiek met die van het dividend uitgekeerd in 2015, waarbij de vennootschap de verhoging van de roerende voorheffing voor zijn rekening neemt. Deze verhoging is in lijn met het beleid van Sofina sinds 1956, het jaar waarin de vennootschap in zijn huidige vorm tot stand kwam, om een geregeld stijgend dividend uit te keren

Dividend history

financial events

Company information

Source: company website, April 2018

Sofina invests as the minority partner of leading shareholders involved in running the companies
We position ourselves as a supportive partner who shares a common vision and horizon with the main shareholder.

Sofina is an investment company with a long-term view on its partnerships. Our objective is to create value over the long term. We have been working with some of our partners for decades; this kind of patience is often rewarded by outsized returns.

We have helped build many success stories with entrepreneurs and families in Europe, and partnerships with top-tier investors in the United States and more recently in Asia.

Our investments have a global footprint with an attenuation of risks thanks to our diversified portfolio. We bring to our partners a wide network of decision-makers, decades of strategy, financial and corporate governance experience. We are viewed as a pragmatic and positive partner.

Dividend policy

Unfortunately we don't have this information in English yet. Currently the French version is displayed.

Source: rapport annuel 2017

"... est en ligne avec la politique de distribution appliquée depuis 1956 –année de la constitution de la Sofina actuelle– de proposer un dividende brut en augmentation régulière..."